Enkai Girl Kimono Costume

Enkai girls in Kimono are great addition to your Enkai party!

Kimono is so beautiful and so as Enkai girls.

Your precious time in Japan will be more fun and memorable…!

和装コンパニオン1